Maikel-Geurts-Metaalbewerking-Eibergen-VCA

Maikel Geurts Metaalbewerking is in het bezit van diverse erkende diploma’s en certificeringen. Hieronder vind je een aantal van deze diploma’s en certificeringen inclusief een korte uitleg over de functie van het diploma / certificering.


⇒ VCA

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om u veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. In feite is VCA veel meer dan een checklist. Het is een veelzijdig programma waarmee dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. Door steeds meer opdrachtgevers wordt het VCA-certificaat verplicht gesteld.

⇒ NEN 818 Keuren hijs- en hefmiddellenMaikel-Geurts-Metaalbewerking-Eibergen-Klimmateriaal

Het keuren van hijsmiddelen, hefmiddelen etc. is gedetailleerd vastgelegd in de NEN 818 hijs- en hefmiddelen. Hierin staat omschreven hoe haken, kettingen, koppelingen, banden etc. gebruikt moeten worden. Bovendien is in de norm vastgelegd dat het keuren van hijsmiddelen minimaal eens per jaar uitgevoerd dient te worden.

⇒ NEN 3140 Keuren elektrische arbeidsmiddelen

Het NEN 3140 keuren van elektrische arbeidsmiddelen
en handgereedschappen is een wettelijke verplichting sinds 1998. De NEN 3140 keuringen kunnen in eigen beheer maar ook uitbesteed worden. Ook in de VCA checklijst is de jaarlijkse keuringsplicht van elektrische arbeidsmiddelen, handgereedschappen en machines opgenomen.

 ⇒ NEN 2484 Keuren ladders, trappen en rolsteigersMaikel-Geurts-Metaal-Eibergen-Electrisch

Het keuren van klimmaterieel als ladders, trappen en rolsteigers is een wettelijke verplichting sinds 1998. De
keuringen kunnen in eigen beheer maar ook uitbesteed worden. Ook in de VCA checklijst is de jaarlijkse keuring van ladders, trappen en rolsteigers opgenomen.

⇒ Aangesloten bij de Koninklijke Metaalunie

Maikel Geurts Metaalbewerking is aangesloten bij de koninklijke metaalunie. Klik hier voor de voorwaarden van de koninklijke Metaalunie.

Logo_metaalunie [21090]